Patientenportal

 

 

Patientenorganisationen

Beratungsstellen

Informationsstellen

Dachorganisationen

Behindertenorganisationen

Patienten- und Selbsthilfeorganisationen


MCS-Liga Schweiz
MCS Multiple Chemical Sensitivity

Postfach 169
7078 Lenzerheide
Tel 081 356 37 39
E-Mail: contact@mcs-liga.ch
www.mcs-liga.ch
Kontaktperson: Christian Schifferle(Leitung)